Home ·
[]

Họp Phụ Huynh Lấy Phiếu Điểm

Họp Phụ Huynh Lấy Phiếu Điểm

 
   

Trước khi đến trường để nhận phiếu điểm của con quý vị thì xin quý vị vui lòng đọc những “Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh Khi Đến Dự Phiên Họp Phụ Huynh”.

Nếu quý vị gặp trở ngại khi trao đổi bằng tiếng Anh với thầy cô của con mình và không biết có người nào thông dịch cho mình tại buổi họp hay không thì xin lưu ý những điều sau đây:

  • Tất cả các trường của Sở Giáo Dục đều cung cấp dịch vụ thông dịch bằng điện thoại MIỄN PHÍ. Quý vị có thể bấm vào đây và in “Thông Tin Về Yêu Cầu Dịch Vụ Ngôn Ngữ”. Hãy mang thẻ này đến trường, đưa phần tiếng Anh cho thầy cô của con mình để nhờ họ tìm người thông dịch.
  • Chúng tôi đề nghị quý vị in “Lời Phê Trong Phiếu Điểm” dưới đây theo cấp lớp của con quý vị và mang nó đến buổi họp. Nhờ thầy cô đánh dấu vào những câu nào liên quan đến con quý vị. 
  • Nếu quý vị nhận phiếu điểm bằng tiếng Anh và không hiểu nội dung của nó thì quý vị có thể in mẫu phiếu điểm dưới đây bằng ngôn ngữ của quý vị để hiểu nghĩa của tờ phiếu điểm bằng tiếng Anh.
  • Nếu quý vị không thể đến lấy phiếu điểm cũng như không thể trao đổi bằng tiếng Anh với thầy cô của con mình thì chúng tôi có thể liên lạc với họ và chuyển lời nhắn cho quý vị. Xin bấm vào đây để đọc thêm chi tiết trên trang web “Tôi Quan Tâm”.