[]

Tham Quan Trang web

Tham Quan Trang web


     

Kính Gởi Phụ Huynh và Giám Hộ,

Xin hoan nghênh quý vị đã vào Trang Web Tiếng Việt Của Sở Giáo Dục Philadelphia!

Dưới đây là giới thiệu tóm tắt nội dung và chức năng của trang web để trợ giúp cho quý vị trong việc tìm kiếm những thông tin và phương tiện mà quý vị cần.

Trang web này bao gồm 3 phần chánh:

  • Thông Tin Mới Nhất
  • Tài Liệu Phổ Biến
  • Phương Tiện Hữu Ích

Trang “Thông Tin Mới Nhất” bao gồm những tài liệu, thông báo và các thông tin khác liên quan đến những sự kiện/hoạt động đang hoặc sắp sửa xảy ra (như là các ngày họp phụ huynh học sinh, các kỳ thi tiêu chuẩn, v.v.) 

Trang “Tài Liệu Phổ Biến” bao gồm những tài liệu lưu trữ được chia thành 3 phần:

  • Tài Liệu Phổ Biến Nhất – Là những tài liệu như là “Nội Quy Điều Lệ Nhà Trường”, “Những Ngày Quan Trọng Của Niên Học”, và “Thông Tin Liên Lạc Khi Khẩn Cấp”, v.v.
  • Tài Liệu Được Sắp Xếp Theo Thể Loại – Các thể loại như là “Chính Sách và Nội Quy Của Sở Giáo Dục”, “Các Kỳ Thi Tiêu Chuẩn”, “Giáo Dục Đặc Biệt”, “Giáo Dục Tuổi Thơ” và “Lựa Chọn Trường”, v.v..
  • Khác – Liệt kê danh sách các loại thông tin, kết nối trang web và tranh áp phích giúp cho phụ huynh/giám hộ đẩy mạnh việc học tập của con em họ.

Trang “Phương Tiện Hữu Ích” bao gồm một danh sách những phương tiện của trang web nhằm giúp đỡ cho quý vị tìm được những tài liệu có liên quan. Sau đây là một vài ví dụ:

  • “Trung Tâm Trợ Giúp”- Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc quan tâm gì liên quan đến việc học hành của con quý vị thì quý vị có thể cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng phương tiện này. Chúng tôi sẽ chuyển lời yêu cầu/quan tâm của quý vị đến các cơ quan hữu trách để được giải quyết.
  • “Lịch Năm Học”- Vào mỗi đầu năm học, chúng tôi sẽ đưa vào lịch năm học này tất cả những sự kiện/hoạt động quan trọng (như là các ngày họp phụ huynh học sinh, hoặc các kỳ thi tiêu chuẩn). Một đặc tính độc đáo của lịch năm học bằng kỹ thuật số này là quý vị chỉ việc di chuyển con trỏ đến ngày của sự kiện trên lịch và bấm vào đó là quý vị sẽ được kết nối với những tài liệu liên quan đến sự kiện này hiện ra trên màn hình. Điều đó sẽ giúp cho quý vị tránh được rắc rối khi tìm kiếm tài liệu ở những nơi khác.
  • “Forum 24 7”“Tôi Quan Tâm”- Cả hai tính năng này chứa rất nhiều thông tin và nguồn lực có thể tăng cường việc giáo dục của con em quý vị.

Giới thiệu ngắn gọn này chỉ đề cập đến một phần nhỏ của trang web. Xin vui lòng đăng nhập trang web và tìm hiểu thêm để biết những thông tin và nguồn lực có sẵn trên trang web này.

Xin liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào chữ “Phê Bình Và Kiến Nghị” trên trang web nếu quý vị có bất cứ thắc mắc và gợi ý gì về dịch vụ của chúng tôi.

Xin Cám Ơn Sự Hợp Tác Của Quý Vị.                                                                                   

                                                                        Trung Tâm Dịch Thuật Và Phiên Dịch Của Sở Giáo Dục Philadelphia