Home ·
[]

Phương Tiện Hữu Ích

Phương Tiện Hữu Ích


       

  Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc quan tâm gì liên quan đến việc học hành của con mình thì quý vị có thể sử dụng “Trung Tâm Trợ Giúp” để gởi yêu cầu. Chúng tôi sẽ chuyển lời yêu cầu của quý vị đến các cơ quan của  Sở Giáo Dục để giải đáp thắc mắc hoặc giải quyết mối quan tâm của quý vị.
   
       

  Chúng tôi đã đưa tất cả những sự kiện/hoạt động quan trọng vào trong lịch kỹ thuật số này. Quý vị có thể di chuyển con trỏ đến ngày của sự kiện trên lịch và bấm vào đó (thí dụ như là các ngày họp phụ huynh học sinh, hoặc các kỳ thi tiêu chuẩn) là quý vị sẽ được kết nối với những tài liệu liên quan đến sự kiện này hiện ra trên màn hình.
   
       

  Nếu quý vị mới dọn đến thành phố này hoặc mới dời nhà thì quý vị có thể tìm được trường địa phương cho con mình bằng cách đánh vào địa chỉ và bấm vào chữ “Tìm”.
   
       
  Tóm Tắt Hướng Dẫn Thông Tin Trực Tuyến được thiết kế để người đọc có thể tham khảo trực tuyến một cách nhanh chóng những thông tin phổ biến nhất như là chính sách và quy định của Sở Giáo Dục, những phiên họp phụ huynh nhận phiếu điểm, việc thay đổi thời gian biểu của trường và các lớp Anh Văn cho người lớn. Tất cả các trang web đều được kèm theo trên thẻ kỹ thuật số này. Khi mở nó ra, quý vị chỉ việc bấm vào địa chỉ trang web và sử dụng nó theo sự lựa chọn của mình. Chúng tôi khuyến khích quý vị lưu tài liệu này vào máy điện toán của quý vị để tham khảo trong tương lai.
   
       

  Nếu con quý vị bị bắt nạt hoặc bị quấy nhiễu thì quý vị có thể sử dụng phương tiện này để nộp báo cáo.
   
       

  Đây là diễn đàn phổ biến những thông tin quan trọng liên quan đến việc học tập của con em quý vị.  Xin dành chút thời gian để khám phá và tìm hiểu thêm.
   
       
  Nếu quý vị muốn liên lạc với giáo viên của con mình và muốn giúp cho cháu cải tiến thành tích học tập thì hãy sử dụng phương tiện này.
   
       

  Nếu quý vị muốn ghi danh cho con mình vào Trường Học Ảo Philadelphia (trường trực tuyến) thì hãy bấm vào hình tượng để biết thêm chi tiết.
   
       

  Nếu quý vị muốn nhận thông báo về việc thay đổi ngày giờ học của nhà trường bằng điện thoại di động hoặc bằng email thì xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào hình tượng này.
   
       

  Nếu quý vị muốn tìm kiếm những lớp ESL dành cho người lớn ở gần nhà mình thì hãy bấm vào hình tượng này. Lưu ý: Các lớp Anh Văn này không có liên quan với Sở Giáo Dục.
   
       

  Xin hãy bấm vào hình tượng bên trái để đọc những thuật ngữ tiếng Việt/Anh theo từng cấp lớp và môn học. (Do Trường Đại Học University of the State of New YorkBộ Giáo Dục Tiểu Bang New York soạn thảo)
   
       

  Nếu quý vị không thể tìm được tài liệu mà mình cần, hoặc không hiểu nội dung những tài liệu bằng Anh Ngữ mà trường của con mình gởi về thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào hình tượng này.