[]

Đọc Sách Vào Mùa Hè

Đọc Sách Vào Mùa Hè

 
  
Hãy bắt đầu mùa hè của em với chương trình tập đọc tại thư viện công cộng. Mỗi cấp lớp có hơn 50 tác phẩm để chọn lựa. Tại thư viện có nhiều quyển sách để các em có thể tự đọc.

Hãy tận hưởng cảm giác đọc sách một mình!
 
  

Thông Tin Liên Quan

 
Thơ Giám Đốc Sở Gởi Phụ Huynh Về Việc Đọc Sách Vào Mùa Hè (K-2)   
Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh Có Con Nhỏ (học dưới lớp 3)