[]

Các Chương Trình Mùa Hè

Thơ Hoan Nghênh Chương Trình Mùa Hè 2017

 

Kính Gởi : Phụ Huynh/Giám Hộ

Sở Giáo Dục lấy làm phấn khích thông báo chúng tôi sẽ có những chương trình dành cho học sinh vào mùa hè năm 2017!

Theo như chương trình mùa hè năm nay, chúng tôi dự kiến rằng quý vị có thể sẽ những thắc mắc chung và / hoặc cụ thể liên quan đến từng chương trình. Do đó, xin quý vị hãy đọc thông tin tổng quát liên quan đến tất cả các chương trình mùa hè dưới đây cùng với tóm tắt ngắn gọn về đặc trưng của từng chương trình kể cả các tiêu chí tuyển chọn học sinh.

Thông Tin Tổng Quát Về Tất Cả Chương Trình

  • Tất cả các chương trình sẽ cung cấp bữa ăn sáng và ăn trưa cho học sinh.
  • Học sinh phải tuân theo Nội Quy Nhà Trường trong suốt các chương trình hè. Biện pháp kỷ luật sẽ áp dụng cho những học sinh nào không tuân theo quy tắc về hạnh kiểm.     
  • Tất cả các học sinh đều phải tham dự chương trình mỗi ngày nếu được đề nghị

 

Chương Trình Đọc Viết Thông Qua Nghệ Thuật /Literacy Through The Arts

Chương Trình Đọc Viết Thông Qua Nghệ Thuật được mở ra tại mười trường để lựa chọn học sinh nào được hiệu trưởng của trường mời tham dự. Học sinh tham gia sẽ trải nghiệm các hoạt động đọc viết phong phú và độc đáo kết hợp với nghệ thuật để cải thiện khả năng đọc hiểu bằng cách giúp cho học sinh gia tăng việc kết nối những gì mà các em đọc. Chương trình sẽ hoạt động từ ngày 10 đến 21 tháng 7, thứ hai đến thứ sáu, 8:30 sáng đến 2:45 chiều. Học sinh sẽ được ăn bữa sáng và bữa trưa. Chương trình sẽ không cung cấp việc vận chuyển học sinh. Ước tính tổng số học sinh: 600

Chương Trình Đọc Viết Thông Qua Nghệ Thuật – Thông Tin Bổ Sung

Thời Gian Chương Trình:   10 đến 21 tháng 7, (thứ hai đến thứ sáu)

Giờ: 8:30 sáng đến 2:45 chiều        

Phụ huynh/giám hộ nên liên lạc với hiệu trưởng của trường để biết trường mình có tham gia chương trình này hay không.

 

Chương Trình Chuẩn BCho Đại Học & Ngành Nghề (OCCR) 2017

Chương Trình Chuẩn BCho Đại Học & Ngành Nghề (OCCR) đang hỗ trợ cho học sinh vào lớp 9 và lớp 10 tại một số trường trung học ở Philadelphia. Các chương trình này được thiết kế nhằm thúc đẩy quá trình chuyển tiếp lên chương trình trung học được thành công, bao gồm phát triển kỹ năng lãnh đạo, nâng cao trình độ học vấn và chuẩn bị sau trung học.
Phụ huynh/giám hộ nên liên lạc với hiệu trưởng của trường để biết con mình có được mời tham gia chương trình này hay không.

a.   Tư Duy Lanh Lợi/Agile Minds

Chương Trình Tư Duy Lanh Lợi sẽ thu hút học sinh vào các hoạt động giải quyết vấn đề có liên quan đến môn đại số và toán học cấp cao hơn. Các hoạt động của chương trình phù hợp trực tiếp với tiêu chuẩn sẵn sàng vào đại học, các tiêu chuẩn toán học căn bản.  Kiến thức và kỹ năng mà học sinh đạt được vào mùa hè sẽ được củng cố, tăng cường và chia sẻ với các bạn đồng lứa trong năm học.Tư Duy

Lanh Lợi – Thông Tin Bổ Sung

Trường tham gia: Frankford, Kensington, Sayre, và South Philadelphia

Thời Gian Chương Trình:   5 đến 27 tháng 7

Giờ: 9:00 sáng đến 1:00 chiều

(thứ hai đến thứ sáu)         

Học sinh đăng ký: 25 học sinh mỗi địa điểm

b. Achieve Greatness

Chương trình Achieve Greatness bao gồm việc phát triển khả năng đọc viết, kỹ năng không- nhận thức, phát triển kỹ năng lãnh đạo và kinh nghiệm học tập. Học sinh sẽ dành mỗi ngày học tập về các kỹ năng này để chuẩn bị cho bước tiếp theo ở chương trình trung học của mình.

Achieve Greatness – Thông Tin Bổ Sung:

Trường tham gia: Penn Treaty

Thời Gian Chương Trình:   5 đến 27 tháng 7

Giờ: 9:00 sáng đến 1:00 chiều

(thứ hai đến thứ sáu)         

Học sinh đăng ký: 40

c. Chương Trình Lãnh Đạo, Khám Phá, và Phát Triển (L.E.A.D.)

 Chương trình L.E.A.D. sẽ mở ra chương trình học hè dành cho học sinh vào lớp 9, bao gồm phát triển khả năng lãnh đạo, nâng cao trình độ học vấn và chuẩn bị sau trung học. Ngoài ra, chương trình sẽ chuẩn bị cho học sinh vào lớp 9 trong quá trình chuyển tiếp vào trường trung học.

Chương Trình Lãnh Đạo, Khám Phá, và Phát Triển (L.E.A.D.) – Thông Tin Bổ Sung:

Trường tham gia: Bartram, Ben Franklin, Dobbins, Edison, Sharswood School, Kensington, Kensington Health Science, Lincoln, George Washington, Mastbaum, Penn Treaty, Sayre, School of the Future, South Philadelphia, The U School & West Philadelphia

Thời Gian Chương Trình:   10 - 21 tháng 7

Giờ: 8:30 sáng đến 1:00 chiều

(thứ hai đến thứ sáu)         

Học sinh đăng ký: 25 học sinh mỗi địa điểm    

d. Mùa Hè Chuyển Tiếp (Trường Trung Học Northeast)

Chương Trình Mùa Hè Chuyển Tiếp tại Trường Trung Học Northeast sẽ mở ra chương trình học hè cho học sinh vào lớp 9, bao gồm phát triển kỹ năng lãnh đạo, phong phú hóa học tập, và chuẩn bị sau trung học. Ngoài ra, chương trình sẽ chuẩn bị cho học sinh lên lớp 9 trong quá trình chuyển tiếp vào trường trung học.

Mùa Hè Chuyển Tiếp (Trường Trung Học Northeast) – Thông Tin Bổ Sung:

Trường tham gia: Trường Trung Học Northeast (Địa điểm Trường Trung Học Lincoln)

Thời Gian Chương Trình:   5 đến 28 tháng 7

Giờ: 8:30 sáng đến 1:00 chiều

(thứ hai đến thứ sáu)         

Học sinh đăng ký: 300 

e. Viện Lãnh Đạo Mùa Hè GEAR UP

Viện Lãnh Đạo Mùa Hè GEAR UP là chương trình một tuần cho học sinh vào lớp 10, được thiết kế để cung cấp việc làm Phong Phú Hóa Học Tập, Tiếp Cận Với Ngành Nghề và Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo. Chương trình sẽ tập trung vào việc tiếp cận với ngành nghề, tạo cơ hội để kết nối với các chuyên gia địa phương từ các cơ quan tư nhân, công cộng và phi lợi nhuận về những lĩnh vực khác nhau

Viện Lãnh Đạo Mùa Hè GEAR UP – Thông Tin Bổ Sung:

Địa Điểm: Trường School of the Future & Pierce College

Thời Gian Chương Trình:   10 đến 14 tháng 7 (School of Future); 17-21 tháng 7 (Pierce College)

Giờ: 10:00 sáng đến 2:00 chiều

(thứ hai đến thứ sáu)         

Học sinh đăng ký: 40 

Xin lưu ý: Chương trình này chỉ mời học sinh GEAR UP.

 

Trung Tâm Lớp 11& 12 (Phục Hồi Chứng Chỉ)

LỚP 11 - Học sinh chỉ có thể phục hồi không quá hai (2) chứng chỉ về các môn tiếng Anh, Lịch Sử, Toán, Khoa Học hoặc tiếng Tây Ban Nha. Các khóa học về phục hồi chứng chỉ này được cung cấp cho học sinh lớp 11 theo học tại Sở Giáo Dục Philadelphia và có tên trong hệ thống Mạng Lưới Điện Toán của Trường (SCN).

LỚP 12 –Học sinh chỉ có thể phục hồi không quá hai (2) chứng chỉ và / hoặc thực hiện Dự Án Đa Ngành để đủ điều kiện tốt nghiệp vào cuối khóa học hè. Các khóa học về phục hồi chứng chỉ này được mở ra cho học sinh lớp 12 theo học tại Sở Giáo Dục Philadelphia và có tên trong hệ thống Mạng Lưới Điện Toán của Trường (SCN).

Trung Tâm Lớp 11& 12  – Thông Tin Bổ Sung:

Địa Điểm: Trường Trung Học Benjamin Franklin

Điện Thoại:             215-400-7600

Thời Gian Chương Trình:   26 tháng 6 đến 27 tháng 7 (thứ hai- thứ sáu)

Giờ: 8:00 sáng đến 1:15 trưa

Tiết Thứ 1: 8:00 – 10:30 sáng

Tiết Thứ 2: 10:45 – 1:15 trưa

Ghi Danh: Học sinh lớp 11 và 12 sẽ được giáo viên phụ trách thời khóa biểu tại mỗi trường đăng ký trước. Đăng ký trước từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Đăng ký trực tiếp từ ngày 26 - 27 tháng 6.

Các Quy Định Về Chứng Chỉ: Không quá hai (2) ngày nghỉ học (có phép hay không phép), đậu kỳ thi giữa khóa, cuối khóa và tham gia sinh hoạt trong lớp.

Thi Giữa Khóa:      Thứ Ba 11 tháng 7

Thi Cuối Khóa:      Thứ Hai 25 tháng 7     

Tốt Nghiệp: Văn bằng sẽ được phát vào ngày 27 tháng 7 tại buổi lễ tốt nghiệp cho những học sinh hội đủ các quy định tối thiểu để được tốt nghiệp - không có ngoại lệ.

 Phụ huynh / người giám hộ có thể liên hệ với giáo viên tư vấn hoặc giáo viên phụ trách thời khóa biểu trường của họ để biết con mình có đủ tiêu chuẩn cho chương trình này.

 

Năm Học Kéo Dài (ESY)

Năm Học Kéo Dài (ESY) cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho học sinh khuyết tật ngoài năm học bình thường 180 ngày. Đạo Luật Giáo Dục Đặc Biệt Cho Người Khuyết Tật (IDEA), luật giáo dục đặc biệt của liên bang, quy định rằng các sở giáo dục, các đơn vị trung gian và các trường hợp đồng phải cung cấp dịch vụ năm học kéo dài nếu như học sinh cần những dịch vụ này để nhận được một chương trình giáo dục công lập thích hợp miễn phí (FAPE). Trong một số trường hợp, sự gián đoạn trong lịch học, chẳng hạn như nghỉ hè, sẽ dẫn đến việc trẻ khuyết tật mất nhiều kỹ năng căn bản và mất nhiều thời gian để có được những kỹ năng đó trở lại khi trường khai giảng lại. Các dịch vụ ESY được cung cấp trong thời gian nghỉ của lịch học sẽ ngăn ngừa sự mất mát này.

Năm Học Kéo Dài (ESY) - Thông Tin Bổ Sung:

Thời Gian Chương Trình:   11 tháng 7 – 17 tháng 8 (thứ ba đến thứ năm)

Giờ: 9:00 sáng đến 1:00 trưa        

Các dịch vụ ESY thường được tổ chức tại các trường của Sở Giáo Dục vào các ngày Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa trong thời gian sáu tuần vào mùa hè (từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8 năm 2017). Tuy nhiên, không có số lượng, loại, hoặc thời gian cố định đối với các dịch vụ ESY; mỗi học sinh có quyền nhận các dịch vụ cần thiết để đảm bảo em nhận được một nền giáo dục phù hợp dựa trên nhu cầu của mình. Quý vị nên thảo luận trong mỗi cuộc họp của Nhóm IEP  để xem xét học sinh có nhu cầu ít hơn, nhiều hơn, hoặc nhận các dịch vụ thay thế.

Phụ huynh / người giám hộ của học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt nên liên lạc với Liên Lạc Viên Giáo Dục Đặc Biệt (SEL) hoặc hiệu trưởng của con mình về tình trạng hội đủ điều kiện.

 

Chương Trình Mùa Hè Dành Cho Trẻ Em & Thiếu Niên Di Dân Năm 2017 (ICY)  

Chương Trình Mùa Hè ICY dành cho học sinh đang học Anh Ngữ (ELLs) hiện đang học từ lớp 4 đến lớp 7 (sẽ lên lớp 5 đến lớp 8) mới đến Hoa Kỳ (chưa đầy 3 năm). Chương trình buổi sáng bao gồm việc giảng dạy tiếng Anh và Toán do giáo viên của Sở Giáo Dục Philadelphia đảm nhiệm. Chương trình buổi chiều bao gồm các khóa học phong phú về nghệ thuật, âm nhạc và kịch nghệ. Các khóa học này sẽ do các tổ chức cộng đồng phụ trách.

Chương Trình Mùa Hè Dành Cho Trẻ Em & Thiếu Niên Di Dân Năm 2017 - Thông Tin Bổ Sung:

Thời Gian Chương Trình:   5 đến 28 tháng 7 (ngày thay đổi tùy theo địa điểm)  

Thời Khóa Biểu Của Chương Trình (sáng): Ăn sáng (8:30 - 9:00 sáng)

Chương Trình Học (9:00 – 12:00)

Thời Khóa Biểu Của Chương Trình (chiều): Ăn trưa (12:00 – 12:30 trưa)

Chương Trình (12:30-3:00 chiều)

Phụ huynh / người giám hộ có thể liên hệ với hiệu trưởng để biết con mình có được mời tham gia hay không.

 

Chương Trình Hè Springboard

Chương Trình Hè Springboard tổ chức một chương trình học tập chuyên sâu vào mùa hè kéo dài 5 tuần dành cho học sinh đang học từ Mẫu Giáo đến lớp 4 tại bảy trường và gia đình của các em. Chương trình này cố gắng để thu nhỏ lại khoảng cách về thành tích đọc sách bằng cách hướng dẫn các giáo viên, lôi cuốn các thành viên trong gia đình, đặt ra các mục tiêu, và cung cấp các biện pháp khen thưởng để giảm bớt sự quên lãng về học tập trong  mùa hè. Các chương trình bao gồm việc đến thăm nhà, dạy đọc viết nửa ngày, hội thảo gia đình và khen thưởng cho học sinh. Ước tính tổng số học sinh: 800

Chương Trình Hè Springboard - Thông Tin Bổ Sung:

Thời Gian Chương Trình:   10 tháng 7 – 11 tháng 8 (thứ hai đến thứ sáu)

Giờ: 8:30 sáng đến 12:30 trưa        

Phụ huynh / người giám hộ có thể liên hệ với hiệu trưởng để biết con mình có được mời tham gia hay không.

   

Chương Trình Việc Làm Mùa Hè Giáo Dục Kỹ Thuật & Hướng Nghiệp CTE

Sở Giáo Dục Philadelphia, thông qua Văn Phòng Giáo Dục Kỹ Thuật và Hướng Nghiệp, sẽ tạo cơ hội làm việc và làm phong phú hóa cho học sinh trung học độ tuổi từ 14 đến 18. Chương Trình Việc Làm Mùa Hè Kỹ Thuật & Hướng Nghiệp (CTE) là một chương trình đổi mới giúp cho học sinh CTE hiện đang học tại các Trường Công Lập Philadelphia có cơ hội  có được những kinh nghiệm làm việc có giá trị và phát triển những kỹ năng có thể được sử dụng tại nơi làm việc. Chương trình việc làm mùa hè là một phần mở rộng của chương trình học mà học sinh giáo dục kỹ thuật và huớng nghiệp theo học trong suốt năm học. Cơ hội này cho phép học sinh nhận được những trải nghiệm thực tế mà chúng không thể học được tại lớp học.

Chương Trình Việc Làm Mùa Hè Giáo Dục Kỹ Thuật & Hướng Nghiệp CTE - Thông Tin Bổ Sung:

Thời Gian Chương Trình: thay đổi từ 8:00 sáng đến 4:00 chiều

Ngày cho học sinh và nhân viên: 21 tháng 6 – 3 tháng 9

Phụ huynh / người giám hộ có thể liên hệ với giáo viên CTE của con mình để biết em có được mời tham gia hay không.

 

Chương Trình Ngoài Giờ Học (OST)

Sở Giáo Dục Philadelphia tổ chức nhiều chương trình ngoài giờ học trong năm học được điều hành bởi các tổ chức phi lợi nhuận. Trong những tháng hè, phần lớn các chương trình này hoạt động mỗi ngày như các trại hè sáu tuần cung cấp chương trình cả ngày. Các chương trình này thường tuyển dụng và phục vụ học sinh từ trường chủ nhà, và các chỗ trống được nhanh chóng lấp đầy.

Chương Trình Ngoài Giờ Học (OST) - Thông Tin Bổ Sung:

Thời Gian Chương Trình:   5 tháng 7 – 18 tháng 8 (thứ hai đến thứ sáu)

Vì các chương trình này được điều hành bởi các tổ chức bên ngoài, bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào nên được chuyển đến tổ chức điều hành trại, thay vì Sở Giáo Dục.

2017 Phục Hồi Chứng Chỉ Vào Mùa Hè Cho Học Sinh