Home ·
[]

Lựa Chọn Trường

         

Kính Gởi Quý Phụ Huynh/Giám Hộ Và Học Sinh

Chọn trường tốt cho con quý vị hoặc cho bản thân quý vị là điều không bao giờ dễ dàng. Sở Giáo Dục mở ra nhiều sự lựa chọn cho quý vị về các trường và chương trình mà đối với những người có nhiều kinh nghiệm nhất cũng phải mất thời gian để tìm kiếm. Vì vậy chúng tôi tập hợp tất cả những thông tin có liên quan trên trang web này với hy vọng là có thể giúp cho quý vị chọn lựa được dễ dàng hơn.

Xin quý vị hãy đọc kỹ những thông tin dưới đây để quyết định chọn trường theo ý muốn của mình. Khi quý vị thu hẹp lại các trường mà mình chọn, chúng tôi đề nghị quý vị nên liên lạc với giáo viên tư vấn hoặc giáo viên của con mình để có sự lựa chọn sau cùng, và yêu cầu các vị này giúp đỡ trong quá trình nộp đơn.

Quá Trình Chọn Lựa Truờng

Quá trình lựa chọn trường hàng năm được thiết kế để cho phép bất cứ học sinh nào (từ lớp Mẫu Giáo-12) có thể nộp đơn xin vào học tại một trường khác hơn trường địa phương của mình cho năm học tới.

MỖI NĂM quá trình lựa chọn trường bắt đầu từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 (phải nộp đơn trong thời gian này để đảm bảo được thu nhận). XIN LƯU Ý: Đơn xin chuyển trường đến các trường địa phương ở bên ngoài khu vực mà học sinh cư ngụ, các trường tuyển sinh khắp thành phố, và các trường có quy định tuyển sinh đặc biệt cho niên học 2017-2018, phải được nộp trong thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến 14 tháng 11 năm 2016 - một năm trước khi thực sự chuyển trường.

Nếu học sinh không nộp đơn đến các trường mà mình chọn trong khoảng thời gian nêu trên hoặc nếu chuyển đến trường thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia ngoài khoảng thời gian nêu trên thì học sinh đó sẽ tự động được đưa về học tại trường địa phương tại khu vực của mình cư ngụ.

Nếu có thắc mắc, xin quý vị liên lạc với chúng tôi thông qua “Trung Tâm Trợ Giúp”.

Biểu Đồ Đơn Xin Nhập Học

Xin nhấp vào hình ở trên để đăng nhập. Lưu ý: Quý vị có thể bấm vào kết nối màu xanh trên biểu đồ để đọc những tài liệu/thông tin liên quan.

Chính Sách và Tài Liệu:

 

Thông Tin Về Nhà Trẻ

Việc thu nhận vào nhà trẻ được quản lý bởi Văn Phòng Giáo Dục Tuổi Thơ (OECE). Quy định tuyển sinh và chuyển trường khác với quy định dành cho học sinh mẫu giáo - lớp 12 ghi ở trên. Xin đánh vào ô chữ dưới đây để biết thêm chi tiết:            

                         

Hướng Dẫn Việc Chọn Trường

              Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở (Từ Mẫu Giáo - Lớp 8)   
                       
             Trung HọcTừ Lớp 9 – 12)
  
 
                   
  
             Thông Tin Về Trường Hợp Đồng (Mẫu Giáo – 12)  
 
                   
  

Additional References

 
                       
  
    
    
 
  
      

Trang Web Tiếng Việt Của>>>