[]

Trường Đào Tạo Philadelphia Giảng Dạy Bằng Phương Pháp Trực Tuyến

Trường Đào Tạo Philadelphia Giảng Dạy Bằng Phương Pháp Trực Tuyến 

Trường Đào Tạo Philadelphia Giảng dạy Bằng Phương Pháp Trực Tuyến (PVA)

Là Trường gì?

PVA là phương pháp học tập TRỰC TUYẾN miễn phí tùy chọn cho học sinh từ lớp 6 - 12 nào đang cư ngụ trong phạm vi của Sở Giáo Dục Philadelphia (SDP) bắt đầu từ mùa thu năm 2013. Qua việc sử dụng máy láp tốp và hệ thống internet, sự lựa chọn này cho phép học sinh:

 • Theo học những môn học bằng phương pháp trực tuyến tại nhà, và
 • Truy cập trên mạng những tài liệu khác nhau.

Nếu con quý vị là Học Viên Anh Ngữ (ELL), xin hãy chú ý:

Học Viên Anh Ngữ (ELL) sẽ gặp khó khăn vì số lượng bài tập về môn Tập Đọc và Luận Văn bằng phương pháp trực tuyến. Vì vậy Trường PVA thích hợp cho Học Viên Anh Ngữ nào có số điểm trung bình là 3.5 trở lên và tối thiểu điểm trung bình về đọc viết phải là 3.5 trong kỳ thi WIDA ACCESS hoặc W-APT.  Học sinh ELL nào điểm thấp hơn 3.5 trong các kỳ thi kể trên không nên theo học chương trình trực tuyến toàn thời gian.

Lợi Ích Chính

 • Là lựa chọn học tập cho những học sinh vì bất cứ lý do gì không muốn theo học trường công lập như thông lệ;
 • Được truy cập toàn bộ các dịch vụ và hoạt động của Sở Giáo Dục (kết nối với những phần có liên quan trong mục giải đáp thắc mắc);
 • Thời khóa biểu linh động và không theo thông lệ cũ (kết nối với những phần có liên quan trong mục giải đáp thắc mắc);
 • Được học chương trình do Bộ Giáo Dục Pennsylvania phê chuẩn và được giảng dạy bởi những giáo sư có văn bằng sư phạm tiểu bang (kết nối với những phần có liên quan trong mục giải đáp thắc mắc);
 • Học sinh học tập theo tốc độ của riêng mình với sự hướng dẫn trên mạng của các giáo sư, trợ lý giáo sư, giáo sư hướng dẫn và những cố vấn khác (kết nối với những phần có liên quan trong mục giải đáp thắc mắc). 

Học Sinh Nào Sẽ Thành Công Trong Học Tập Tại Trường PVA?

 • Những học sinh có động cơ học tập tốt;
 • Những học sinh được phụ huynh giám sát tốt.

Ngoài ra, những kỹ năng sau đây có thể góp phần cho sự thành công trong học tập tại Trường PVA:

 • Kỹ năng tổ chức
 • Kỹ năng truyền đạt
 • Kỹ năng đọc viết
 • Kỹ năng điện toán