[]

PSSA-Bắt đầu ngày 3 tháng 4, 2017


Thông Tin Cơ Bản Về Kỳ Thi PSSA

 • Hệ Thống Đánh Giá Các Trường Thuộc Tiểu Bang (PSSA) là kỳ thi dựa trên tiêu chuẩn để đánh giá:
  • Từng cá nhân học sinh học tốt như thế nào về môn Anh Văn, Toán, và Khoa Học.
  • Các trường/ chương trình đã dạy những môn học kể trên cho học sinh mình được tốt như thế nào.
 • Tại sao kỳ thi PSSA lại quan trọng?
 • Về Kỳ Thi PSSA
 • Hệ Thống Điểm PSSA
Trình Bày Điểm/Thành Tích
 • Thang Điểm: 600-1300
  Trình Bày Thành Tích:
  Dưới Cơ Bản, Cơ Bản, Thành Thạo, và Cao Cấp

  Thí Dụ:
  1200/Cao Cấp về môn Anh Văn, 950/Cơ Bản về môn Toán, hoặc 620/Dưới Cơ Bản về môn Khoa Học, v.v.

 • Định Nghĩa:Xếp hạng theo phần trăm của bất kỳ học sinh nào trong số tất cả học sinh tham gia kỳ thi
  Thí Dụ: Điểm phân vị 75% có nghĩa là điểm của học sinh cao hơn 75% của tất cả học sinh thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia tham gia kỳ thi.

  Làm sao biến đổi điểm thi sang điểm phân vị?
  Nhấp vào đây
 • Làm sao có được kết qua điểm PSSA?
  • Cách Nhanh:  Kiểm tra Cổng Thông Tin Phụ Huynh và Gia Đình (PFP) vào giữa tháng -PFP Là Gì?
  • Cách Chậm:  Thơ gởi về nhà vào tháng 9

 

 
 

Các Tài Liệu Khác Liên Quan Đến Kỳ Thi

Chính Sách Về Thiết Bị Điện Tử
 Quy Định Cho Thí Sinh
Bảng CGiải Song Ngữ
Thỏa Thuận Bảo Mật Của Phụ Huynh
 
 
   
 

Trang Web Tiếng Việt Của>>>