[]

Ưu Tiên Ghi Danh Vào Mẫu Giáo

Ưu Tiên Ghi Danh Vào Mẫu Giáo

 

Để tìm hiểu về hệ thống giáo dục tuổi thơ của Philadelphia

Ưu Tiên Ghi Danh Là Gì?

           Thuật ngữ “ưu tiên” có nghĩa là học sinh nào nộp đơn xin nhập học trước ngày 31 tháng 3 thì sẽ được xét duyệt nhận vào trước những học sinh nộp đơn sau ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, không phải ai trong nhóm “ưu tiên” cũng đều được thu nhận. Điều đó có nghĩa là họ sẽ có nhiều cơ hội được thu nhận hơn.
 

Quý vị có nhiều thắc mắc về Chương Trình Nhà Trẻ PreK và Mẫu Giáo tại thành phố Philadelphia hay không? 

          Xin vui lòng đọc mục giải đáp thắc mắc của Nhà Trẻ PreK và Mẫu Giáo
 

Tìm trường địa phương

          Sử dụng “Tìm Trường”
 

Làm sao ghi danh đứa trẻ vào chương trình nhà trẻ?

          Tải xuống, điền đơn và nộp bộ hồ sơ Xin Nhập Học Nhà Trẻ. Xin vui lòng nộp đơn bằng tiếng Anh, đơn dịch ra ngôn ngữ của quý vị chỉ là để tham khảo mà thôi (Đơn Xin Nhập Học PreK)
 

Quý vị nên trao đổi với giáo viên những gì về con mình khi cháu vào chương trình nhà trẻ hoặc mẫu giáo? 

          Hãy tải xuống, điền đơn và nộp toàn bộ Đơn Xin Nhập Học Mẫu Giáo
 

Các nguồn thông tin/tài liệu hữu ích khác

Phương pháp trợ giúp cho con quý vị về kỹ năng tập đọc và viết tại nhà.
Hiểu biết về trình độ tập đọc của trẻ từ Mẫu Giáo- 3
Các chữ thường dùng của trẻ em từ Mẫu Giáo - 3
Mục Giải Đáp Thắc Mắc Về Gia Đình Cùng Với Học Đường (FAST)
 
Thẻ Ghi Danh Vào Nhà Trẻ Pre K
Tờ Rơi Chương Trình Nhà Trẻ
 

Tìm chủ đề khác hơn là Giáo Dục Tuổi Thơ?

 
   
 
 

Trang Web Tiếng Việt Của>>>