[]

Trang Web Khảo Sát Ý Kiến

Kính Gởi Phụ Huynh/Giám Hộ,

Sở Giáo Dục Philadlephia sẽ giới thiệu một trang web mới vào tháng 9 tới đây như là khởi đầu của 1 năm học mới. Do đó, trang web tiếng Việt bắt đầu từ năm 2010 sẽ thay đổi. Để cố gắng tiếp tục phục vụ tốt hơn cho phụ huynh và học sinh của mình, chúng tôi yêu cầu quý vị để ra vài phút điền vào tờ ý kiến phản hồi để giúp chúng tôi làm nền tảng cho trang web mới của mình. Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ rất quan trọng và hữu ích cho nội dung trên trang web tương lai của chúng tôi.

Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý vị.

 

Địa chỉ Email của quý vị *
(Requester's E-mail)
Cho biết ý kiến chung của quý vị khi truy cập trang web này? Rất hài lòng
Hài lòng
Trung bình
Không hài lòng
Rất không hài lòng
*
Quý vị có thường xuyên truy cập trang web này hay không? Mỗi tuần vài lần
Mỗi tuần một lần
Mỗi tháng vài lần
Mỗi tháng một lần
Chỉ truy cập khi tôi cần tìm kiếm thông tin.
*
Quý vị có bao giờ liên lạc với chúng tôi qua trang web này hay chưa?
Không
*
Nếu có, với mục đích gì? Thông báo trường đóng cửa
Lớp học ESL cho người lớn
Tìm sự giúp đỡ ở phần “Trung Tâm Trợ Giúp”
Khác:


Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin hoặc dịch vụ gì trên trang web này thì hãy cho chúng tôi biết:

Quý vị có muốn giới thiệu trang web này cho bạn bè biết không? Có     Không     *

Sau khi quý vị điền thông tin vào, xin bấm vào chữ "save"