[]

Trang Web Khảo Sát Ý Kiến

Trang web này là để phục vụ quý vị. Để giúp chúng tôi cải tiến dịch vụ của mình, những ý kiến và gợi ý của quý vị rất quan trọng. Xin quý vị vui lòng dành ra vài phút để điền vào phần khảo sát ý kiến dưới đây.

Địa chỉ Email của quý vị *
(Requester's E-mail)
Cho biết ý kiến chung của quý vị khi truy cập trang web này? Rất hài lòng
Hài lòng
Trung bình
Không hài lòng
Rất không hài lòng
*
Quý vị có thường xuyên truy cập trang web này hay không? Mỗi tuần vài lần
Mỗi tuần một lần
Mỗi tháng vài lần
Mỗi tháng một lần
Chỉ truy cập khi tôi cần tìm kiếm thông tin.
*
Quý vị có bao giờ liên lạc với chúng tôi qua trang web này hay chưa?
Không
*
Nếu có, với mục đích gì? Thông báo trường đóng cửa
Lớp học ESL cho người lớn
Tìm sự giúp đỡ ở phần “Trung Tâm Trợ Giúp”
Khác:


Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin hoặc dịch vụ gì trên trang web này thì hãy cho chúng tôi biết:

Quý vị có muốn giới thiệu trang web này cho bạn bè biết không? Có     Không     *

Sau khi quý vị điền thông tin vào, xin bấm vào chữ "save"