[]

Tìm Kiếm Tài LiệuSở Giáo Dục hoặc trường của con quý vị nhiều khi gởi thơ về nhà cho quý vị bằng tiếng Anh hoặc đôi khi quý vị nhận được một tài liệu bằng tiếng Anh từ trường của con mình. Nếu quý vị muốn biết những tài liệu này trước đây đã được dịch ra tiếng Việt hay chưa thì hãy chụp hình tài liệu này và gởi đính kèm cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết là chúng tôi có tài liệu đó bằng tiếng Việt hay không.

Email người yêu cầu *
(Requester's E-mail)
Tên người yêu cầu *
Điện thoại người yêu cầu *
Tên Học Sinh/Child's Name
Lớp/Grade
Xin chụp hình tài liệu này và sử dụng dụng cụ dưới đây để gởi đính kèm cho chúng tôi
Đính kèm tài liệu

Thông tin bổ sung


Sau khi quý vị điền xong đơn ở trên và đính kèm tài liệu, xin nhấp vào chữ "Save".
* Nếu trong vòng 24 giờ sau khi yêu cầu mà quý vị không thấy chúng tôi trả lời, xin gởi email cho chúng tôi tại: translation@philasd.org.