Home ·
[]

Kindergarten Registration

Kindergarten Registration

 
  

Thời hạn chót được gia hạn cho đến ngày 20 tháng 6 năm 2017

 
  
 
Tờ Rơi Về Việc Ghi Danh Vào Mẫu Giáo 
Danh Sách Kỹ Năng Của Học Sinh Mẫu Giáo 
Mục Tiêu Của Việc Sẵn Sàng Đến Trường 
  

Chính Sách Ghi Danh Vào Mẫu Giáo

Con của quí vị phải được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9. Không có ngoại lệ.

Trong bất cứ trường hợp nào, Sở Giáo Dục không cho học sinh thi để nhận vào mẫu giáo sớm.

Bất cứ đứa trẻ nào được 6 tuổi nhưng chưa học mẫu giáo đều có thể học mẫu giáo thay vì học lớp 1 nếu có văn bản yêu cầu của phụ huynh.

Đối với học sinh lớp 1 thì trẻ em phải được 6 tuổi là tuổi bắt buộc đến trường vào hoặc trước ngày 1 tháng 9.

Khi học sinh xin vào học ở bất cứ trường nào thì trường đó chịu trách nhiệm hoàn tất việc ghi danh cho học sinh nếu em cư ngụ trong địa bàn phục vụ của trường, hay lập tức giao những thông tin chính xác đến nơi mà em nên nộp đơn.

Những học sinh là thường trú dân có quyền hợp pháp được đi học cho đến 21 tuổi trừ phi các em hoàn tất chương trình thông qua việc tốt nghiệp hoặc đã bị đuổi học. Vì vậy, những học sinh như thế muốn trở lại trường học thì phải được phép cho ghi danh hoặc tái ghi danh vào các lớp học phổ thông ban ngày.

Hãy đến trường địa phương hoặc sử dụng hệ thống School Finder để tìm trường nào gần nhà nhất. Đừng quên mang theo các chứng từ dưới đây.


Thủ Tục:

Các thủ tục sau đây lập tức thay thế tất cả các thủ tục và biện pháp trước đây khi ghi danh cho học sinh vào các chương trình của Sở Giáo Dục Philadelphia.

Một đứa trẻ nên được phép đi học ngay sau ngày mà các em đến ghi danh học, và trong tất cả trường hợp thì trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi Sở Giáo Dục nhận đủ các giấy tờ cần thiết. 22 Pa. Code §11.11(b).

Chứng Từ Theo Yêu Cầu

Với sự nỗ lực của Sở nhằm duy trì sự an toàn cho học sinh, nhà trường có thể yêu cầu các chứng từ sau đây:

 • Một bản sao thẻ chứng minh có hình của phụ huynh/giám hộ khi phụ huynh đến ghi danh. Mục đích của bản sao này là để xác minh người được quyền đưa đón học sinh tại trường.
 • Ngoài ra, nhà trường có thể yêu cầu nộp hồ sơ khám sức khỏe, học bạ, hồ sơ nghỉ học, Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân, và các hồ sơ giáo dục đặc biệt khác để học sinh được xếp vào cấp lớp/lớp học theo mức độ hỗ trợ thích hợp.

Xin lưu ý: Mặc dù nhà trường có thể yêu cầu bất cứ những thông tin này nhưng họ sẽ không bắt buộc như là điều kiện để ghi danh hoặc thu nhận học sinh. Họ không được trì hoãn việc ghi danh hoặc cho phép học sinh được đến trường và không cần đợi phụ huynh cung cấp đủ những chứng từ. Nhà trường có thể yêu cầu phụ huynh/giám hộ cung cấp những thông tin này sau khi đứa trẻ đã vào học.

Chứng Từ Theo Quy Định

1)   Chứng từ xác nhận tuổi của đứa trẻ (phải nộp một trong những chứng từ sau)

Những chứng từ có thể chấp nhận được bao gồm (những chứng từ sau đây chỉ là thí dụ và không phải là một danh sách quyết định):

 • Bản chính giấy khai sanh của đứa trẻ
 • Bản sao giấy khai sanh được công chứng của đứa trẻ
 • Hộ chiếu hợp lệ của đứa trẻ
 • Bản chính giấy rửa tội trên đó có ghi ngày sinh của đứa trẻ
 • Bản sao hồ sơ rửa tội - được công chứng hoặc chứng nhận hợp lệ trên đó có ghi ngày sinh
 • Xác nhận được công chứng của phụ huynh hoặc thân nhân khác cho biết ngày sinh của đứa trẻ
 • Hồ sơ trước đây của trường có ghi ngày sinh của đứa trẻ

2)   Hồ Sơ Chủng Ngừa (phải nộp một trong những chứng từ sau)

Những chứng từ có thể chấp nhận được bao gồm:

 • Hồ sơ chủng ngừa của đứa trẻ
 • Văn bản của sở giáo dục trước đây hoặc của văn phòng y tế xác nhận là học sinh đã hoặc đang được tiêm những liều thuốc ngừa theo quy định
 • Lời nói của sở giáo dục trước đây hoặc của văn phòng y tế cho biết đã hoàn tất những liều thuốc ngừa theo quy định và sẽ gởi hồ sơ đến sau.

Được Miễn Chích Ngừa

(a)  Miễn vì lý do sức khỏe. Trẻ em không cần phải được chích ngừa nếu một bác sĩ hoặc người đại diện của bác sĩ cung cấp một văn bản ghi rằng việc chích ngừa có thể gây bất lợi cho sức khỏe của trẻ em. Một khi bác sĩ xác định rằng việc chích ngừa không còn gây bất lợi cho sức khỏe của đứa trẻ thì em đó phải được chích ngừa.

(b)  Miễn vì lý do tôn giáo. Trẻ em không cần phải được chích ngừa nếu phụ huynh, người giám hộ hoặc đứa trẻ tự do viết thơ phản đối việc chích ngừa vì lý do tôn giáo hoặc trên cơ sở đạo đức hoặc luân lý tương tự như một niềm tin tôn giáo.

Xin lưu ý: Nếu một học sinh vừa mới bắt đầu tiêm một liều thuốc trong số một loạt thuốc thì em có thể được cho ghi danh. Học sinh phải tiếp tục chích ngừa cho hết quá trình này theo đúng hạn định (ví dụ như học sinh đã được chích một liều thuốc thì em phải được chích liều thứ hai trong vòng 30 ngày sau khi chích liều thứ nhất.) Xin bấm vào đây để đọc Quy Định Cho Nhập Học Của Bộ Phận Phòng Chống Dịch Bệnh thuộc Phòng Y Tế Thành Phố Philadephia.

3)   Chứng từ xác nhận địa chỉ (phải nộp 2 trong các chứng từ sau đây)

Những chứng từ có thể chấp nhận được bao gồm: Các trường nên uyển chuyển trong việc xác minh địa chỉ và nên xem xét những giấy tờ nào hợp lý đối với tình trạng của gia đình.
 • Bằng khoán nhà
 • Giao kèo thế chấp nhà
 • Hóa đơn mới nhất (ga, điện, cáp, điện thoại)
 • Hóa đơn mới nhất của thuế bất động sản
 • Bằng lái xe hợp lệ hoặc thẻ đổi điạ chỉ với địa chỉ hiện tại của quý vị
 • Thơ Của Cơ Quan An Sinh Xã Hội có ghi địa chỉ hiện tại
 • Thơ của Văn Phòng Trợ Giúp Công Cộng với địa chỉ hiện tại
 • Thơ của văn phòng DHS, nhận con nuôi /nhà trẻ cũng được chấp nhận để được ghi danh khi đứa trẻ đang dưới sự chăm sóc của cơ quan nhận con nuôi/nhà trẻ
 • Bản chính giao kèo thuê nhà có ghi tên của phụ huynh/giám hộ pháp lý của đứa trẻ
 • Thẻ chứng minh hợp lệ DOT
 • Hóa đơn thẻ tín dụng hiện tại
 • Thẻ chủ quyền xe
 • Thẻ đi bầu mới nhất có ghi địa chỉ hiện tại
 • Báo cáo tài khoản ngân hàng có ghi địa chỉ hiện tại
 • Báo cáo thuế IRS hoặc thuế lợi tức khác như tờ W2, 1040, 1099
 • Cùi séc lương có ghi địa chỉ hiện tại
 • Thơ cấp chỗ ở hoặc thơ thường trú cũng được chấp thuận đối với học sinh vô gia cư
 • Hợp đồng mua bán bất động sản được ký tên, tiếp theo là bản chính các giấy tờ thanh toán trong vòng 45 ngày

4)    Lời Xác Nhận Của Phụ Huynh Khi Ghi Danh (Có in trong Đơn Ghi Danh Học EH40 do trường cấp)

Để một học sinh được nhập học thì phải nộp lời tuyên thệ xác nhận việc học sinh đã hoặc đang bị đình chỉ hoặc bị đuổi học vì hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, rượu, vũ khí, gây thương tích và bạo lực trong khuôn viên nhà trường. 24 P.S. §13-1304-A. Nhà trường không được từ chối hoặc trì hoãn cho đứa trẻ nhập học dựa trên những thông tin có ghi trong hồ sơ kỷ luật hoặc lời tuyên thệ. Tuy nhiên, nếu một học sinh hiện đang bị đuổi học vì phạm tội vũ khí, nhà trường có thể cung cấp dịch vụ giáo dục thay thế trong thời gian em này bị đuổi học. 24 P.S. § 13-1317,2 (đ.1) Nếu hồ sơ kỷ luật hoặc lời tuyên thệ cho biết học sinh đã bị đuổi khỏi một trường mà trước đây em đã theo học vì những lý do khác hơn là phạm tội vũ khí thì em này sẽ được đề nghị xem xét lại thành tích học tập và học bạ trước đây để xác định những dịch vụ và hỗ trợ nào được cung cấp khi ghi danh tại Sở.

5)    Khảo Sát Ngôn Ngữ Mẹ Đẻ (Có in trong Đơn Ghi Danh Học EH40 do trường cấp)

Theo như quy định của Văn Phòng Quyền Công Dân thuộc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, tất cả học sinh ghi danh học lần đầu ở trường sẽ điền vào đơn khảo sát ngôn ngữ mẹ đẻ. Việc ghi danh học sinh không thể chậm trễ để tiến hành Việc Khảo Sát Ngôn Ngữ Mẹ Đẻ.  
 

Quá Trình Chọn Lựa Trường

Phụ huynh sẽ ghi danh con mình vào mẫu giáo tại trường địa phương. Phụ huynh nào muốn ghi danh cho con mình vào mẫu giáo ở trường khác hơn trường địa phương thì phải nộp đơn xin chuyển trường. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng vào trang web Quá Trình Chọn Lựa Trường

 

   
     

Trang Web Tiếng Việt Của>>>