[]

Keystone Event

15-26 tháng 5 năm 2017

 

Việc sử dụng Kỳ Thi Keystone như là tiêu chuẩn tốt nghiệp trung học đã được hoãn lại cho đến niên học 2018-2019!

Muốn biết chi tiết về quyết định ở trên và mục giải đáp thắc mắc, xin vui lòng đọc Thơ Gởi Phụ Huynh Về Kỳ Thi Keystone

 

Thông Tin Cơ Bản Về Kỳ Thi Keystone

  • Đó là kỳ thi tiêu chuẩn dành cho HỌC SINH TRUNG HỌC trong tiểu bang Pennsylvania với 3 môn chính: Đại Số, Sinh Vật và Văn Chương.  
    Muốn biết thêm chi tiết về kỳ thi, xin vui lòng đọc Thông Tin Cho Phụ huynh Về Kỳ Thi Keystone
  • Đậu những kỳ thi này được xem như là quy định tốt nghiệp trung học. Hiện nay việc thực hiện quy định này đã được hoãn lại cho đến niên học 2018-2019
 

Các tài liệu khác liên quan đến Kỳ Thi Keystone

Chính sách Về Thiết Bị Điện Tử
 Nội Quy Cho Thí Sinh
Thuật Ngữ Song Ngữ
Thỏa Thuận Mật Của Phụ huynh
 

Tìm những chủ đề khác hơn là Kỳ Thi Keystone?

 
   
 
 

Trang Web Tiếng Việt Của>>>