Home ·
[]

Tôi Quan Tâm

Tôi Quan TâmKính Gởi Phụ Huynh/Giám Hộ,

Thường xuyên đến thăm trường và liên lạc với giáo viên của con quý vị là 2 điều quan trọng mà quý vị có thể làm để bảo đảm cho con mình được tiến bộ về học tập và phát triển cá tính một cách mạnh mẽ và tích cực. Chúng tôi khuyến khích quý vị nên dành thời gian để tham gia vào sinh hoạt của trường và của thầy cô để theo dõi thành tựu học tập của con mình. 

Chúng tôi đã triển khai nhiều phương pháp để giúp cho quý vị liên lạc với thầy cô của con mình. "Tôi Quan Tâm" là kế hoạch mới nhất của chúng tôi nhằm giúp cho quý vị liên lạc với nhà trường cho dù quý vị không thể thường xuyên đến thăm trường hoặc trao đổi với giáo viên của con mình.

Hiện nay, "Tôi Quan Tâm" gồm có 3 phần:

Xin vui lòng bấm vào các dòng chữ dưới đây để biết thêm chi tiết:

   
Xin vui lòng gởi lời cam kết cho giáo viên của
con quý vị để cho thấy quyết tâm của quý vị
đối với việc học tập của con mình.
Quý vị có thể yêu cầu lấy được những tài liệu sau đây:
 
  • Báo cáo thành tích học tập của con quý vị
  • Đánh giá hạnh kiểm của con quý vị
  • Trình độ Anh Ngữ của con quý vị
  • Đề nghị của trường
  • Lời phê của giáo viên
  • Trả lời của giáo viên đối với những thắc
    mắc cụ thể mà quý vị nộp lên
Tập hợp những tài liệu có thể giúp
cho quý vị tiếp tục tham gia vào việc
học tập của con mình.
   
 


BA BÍ QUYẾT ĐỂ BẢO ĐẢM CHO CON
QUÝ VỊ ĐƯỢC THÀNH CÔNG
Muốn biết thêm chi tiết về việc học tập của con quý vị,
xin vui lòng bấm vào những chữ dưới đây:
Phê Bình và Đề Nghị?