[]

Các Lớp Anh Văn


Chúng tôi hiểu vai trò quan trọng của Anh Ngữ trong đời sống của quý vị tại Hoa Kỳ, cả trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong việc giáo dục con em quý vị. Điều đáng vui khi biết rằng có rất nhiều lớp học tiếng Anh trên toàn thành phố Philadelphia được cung cấp bởi nhiều tổ chức khác nhau nhằm giúp cho người mới di dân như quý vị có thể bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Đa số các lớp đó là miễn phí, và một số các lớp khác có lệ phí thấp. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong việc xác định những lớp Anh Ngữ nào phù hợp với nhu cầu, ngân sáchthời khóa biểu của quý vị.

Quý vị chỉ việc điền vào tờ tham khảo ý kiến dưới đây và bấm vào nút "save", sau đó chúng tôi sẽ gởi cho quý vị danh sách những lớp Anh Ngữ nào gần nhà để quý vị lựa chọn.

Địa chỉ Email của quý vị *
(e-mail)
Tên Họ *
E-mail *
Điện Thoại
Mã Số Bưu Điện *
Tên Học Sinh/Child's Name
Lớp/Grade
Trường mà con tôi đang theo học/Child's School *
Quý vị muốn học lớp ban ngày hay ban đêm Cả Ngày Lẫn Đêm/Both times     Ban Ngày/Day Time     Ban Đêm/Evening    
Các Ngày Trong Tuần Thứ Hai/Monday
Thứ Ba/Tuesday
Thứ Tư/Wednesday
Thứ Năm/Thursday
Thứ Sáu/Friday
Thứ bảy/Saturday
Chủ Nhật/Sunday
Bảy ngày trong tuần/Any day
*
Quý vị muốn học lớp Vỡ Lòng/Beginner     lớp Trung Cấp/Intermediate     lớp Cao Cấp/Advanced    
Miễn phí hay trả tiền cả hai/Both     Miễn phí/Free     trả tiền/Pay    
Làm sao quý vị biết được dịch vụ tìm địa điểm lớp học Anh Ngữ của chúng tôi? (How I heard about it) Truyền miệng/ By word of mouth
Từ nhân viên của trường con tôi/ From my child’s school staff
Khác: Xin giải thích / Other
*


Xin bấm vào chữ "save" sau khi điền xong