[]

Hướng Dẫn Tiện Lợi Để Xem Thông Tin Trực Tuyến 
   
 

Tóm Tắt Hướng Dẫn Thông Tin Trực Tuyến được thiết kế để người đọc có thể tham khảo trực tuyến một cách nhanh chóng những thông tin phổ biến nhất như là chính sách và quy định của Sở Giáo Dục, những phiên họp phụ huynh nhận phiếu điểm, việc thay đổi thời gian biểu của trường và các lớp Anh Văn cho người lớn. Tất cả các trang web đều được kèm theo trên thẻ kỹ thuật số này. Khi mở nó ra, quý vị chỉ việc bấm vào địa chỉ trang web và sử dụng nó theo sự lựa chọn của mình. Chúng tôi khuyến khích quý vị lưu tài liệu này vào máy điện toán của quý vị để tham khảo trong tương lai.

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ bao gồm những thông tin quan trọng mà chúng tôi có. Để đọc toàn bộ các tài liệu và dịch vụ, xin quý vị vui lòng truy cập trang web của chúng tôi là: www.philasd.org/language/vietnamese.

Xin vui lòng bấm vào hình dưới đây:
  
   
              
  
   
Tóm Tắt Hướng Dẫn Thông Tin Trực Tuyến cũng được in 2 mặt trên thẻ có kích thước bỏ túi và quý vị có thể yêu cầu lấy thẻ này bằng cách bấm vào đây.