[]

LỜI TỐ CÁO QUẤY NHIỄU, ĐE DỌA HAY BẮT NẠT

LỜI TỐ CÁO QUẤY NHIỄU, ĐE DỌA HAY BẮT NẠTĐể báo cáo một vụ kiện bắt nạt, xin hãy điền đơn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh càng đầy đủ càng tốt.

Email người yêu cầu/Your e-mail *
TÊN QUÝ VỊ/Your Name
SỐ ĐIỆN THOẠI/Contact Phone Number
TÊN CỦA NẠN NHÂN BỊ BẮT NẠT/Name of the Victim *
TÊN TRƯỜNG CỦA NẠN NHÂN/Victim's School *
LỚP/Grade *
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XẢY RA VỤ KIỆN/Time, Date and Location of the Incident
TÊN CỦA BỊ CÁO/Name(s) of the Offender(s)
Xin hãy trình bày vụ kiện và ghi cụ thể hành động của bị cáo cũng như của nạn nhân/Descriptions of the Incident

Nhân chứng của vụ kiện (ghi tên của học sinh và/hoặc người lớn)/Witnesses (Names of the Students and/or Adults)
Quý vị có thể không cần ghi tên cũng như số điện thoại để liên lạc, nhưng chúng tôi sẽ gặp khó khăn khi điều tra nếu không có số điện thoại liên lạc của quý vị. Chúng tôi sẽ điều tra tất cả những báo cáo. Thông tin càng cụ thể thì càng giúp chúng tôi điều tra được kỹ lưỡng hơn.

Để hoàn tất việc nộp báo cáo, xin bấm vào chữ "save".
* Nếu trong vòng 24 giờ sau khi yêu cầu mà quý vị không thấy chúng tôi trả lời, xin gởi email cho chúng tôi tại: translation@philasd.org.