Home ·
[]

ការអាននៅរដូវក្ដៅ

ការអាននៅរដូវក្ដៅ

ចាប់ផ្ដើមរដូវក្ដៅរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធីអានសៀវភៅនៅ​បណ្ណា​ល័យ​រដ្ឋ​ដែល​នៅ​តាម​តំ​បន់​របស់​អ្នក។ មាន​ចំ​ណង​ជើង​ជាង​៥០​ដែល​អាច​ជ្រើស​រើស​សម្រាប់​កម្រិត​អាន​នី​មួយ​ៗ។ មាន​សៀវ​ភៅ​ជា​ច្រើន​ដែល​អាច​អាន​ដោយខ្លួន​ឯង​​ នៅ​បណ្ណា​ល័យ​រដ្ឋ​របស់​អ្នក។

សប្បាយនឹងឯករាជ្យភាពរបស់អ្នកដោយ ការអាន!
 
 
បញ្ជីឈ្មោះ​សៀវ​ភៅ​សម្រាប់​អាននៅរដូវក្ដៅ សម្រាប់​ថ្នាក់មត្តេយ្យ ដល់ ថ្នាក់ទី២/Grades K-2
បញ្ជីឈ្មោះ​សៀវ​ភៅ​សម្រាប់​អាននៅរដូវក្ដៅ សម្រាប់​ថ្នាក់ទី៣ ដល់ ថ្នាក់ទី៥/Grades 3-5
បញ្ជីឈ្មោះ​សៀវ​ភៅ​សម្រាប់​អាននៅរដូវក្ដៅ សម្រាប់​ថ្នាក់ទី៦ ដល់ ថ្នាក់ទី៨/Grades 6-8
បញ្ជីឈ្មោះ​សៀវ​ភៅ​សម្រាប់​អាននៅរដូវក្ដៅ សម្រាប់​ថ្នាក់ទី៩ ដល់ ថ្នាក់ទី១០/Grades 9-10
បញ្ជីឈ្មោះ​សៀវ​ភៅ​សម្រាប់​អាននៅរដូវក្ដៅ សម្រាប់​ថ្នាក់ទី១១ ដល់ ថ្នាក់ទី១២/Grades 11-12