Home ·
[]

ខ្មែរគេហទំព័រ

ខ្មែរគេហទំព័រ

 

.  សម្រាំងយកសាលាដែលលោកអ្នកជ្រើសរើស
.  និយាយជាមួយអ្នកផ្ដល់ឱវាទនៅសាលារបស់កូនលោកអ្នក

.  បើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការដាក់ពាក្យសុំចូលរៀន លោកអ្នកអាច៖
              · ស្នើសុំជំនួយតាម វ៉ិបសៃ៖ www.philasd.org/language/khmer/help
              · មកកាន់មណ្ឌលផ្ដល់ជំនួយដល់មាតាបិតានៅអាស័យដ្ឋានលេខ 440 N. Broad Street