[]

Të lexuarit gjatë VERËS

Të lexuarit gjatë VERËS

 
  
Fillojeni stinën e Verës me programin veror të leximit në Bibliotekën Publike. Ju mund të zgjidhni më shumë se 50 tituj për secilin nivel, si edhe shumë libra të tjerë, që mund t'i lexoni falas në bibliotekë.

Gëzoni kënaqësinë e leximit të pavarur!
 
  
Titujt e librave janë në Anglisht. Ju lutemi printojeni atë që përshtatet me fëmijën tuaj dhe shkoni në Bibliotekën Publike më të afërt. Kërkoni ndihmë nga punonjësja e bibliotekës që të gjeni librat që janë në listë. 
  

Lista e librave për lexim gjatë Verës për klasat K-2

Lista e librave për lexim gjatë Verës për klasat  3-5

Lista e librave për lexim gjatë Verës për klasat 6-8

Lista e librave për lexim gjatë Verës për klasat 9-10

Lista e librave për lexim gjatë Verës për klasat  11-12

 
  

Informacioni përkatës

 
Letra e Superintendentit drejtuar Prindit mbi Programin Veror te Leximit   
Udhëzime për prindërit me fëmijë të vegjël ( më të vegjël se klasa e 3 )