[]

Uebsajti i Pyetësorit Online

Qëllimi ynë është t’ju shërbejmë ju. Idetë dhe sugjerimet tuaja janë shumë të rëndësishme për përmirësimin e shërbimeve tona. Ju lutemi kushtojini disa minuta plotësimit online të pyetësorit më poshtë.

e-mail juaj *
(Requester's E-mail)
Cila është përvoja juaj gjatë vizitave në këtë uebsajt? Shumë e pëlqyeshme
E pëlqyeshme
Mesatare
E Papëlqyeshme
Shumë e Papëlqyeshme
*
Sa shpesh e vizitoni këtë uebsajt? Disa herë në javë
Një herë në javë
Disa herë në muaj
Një herë në muaj
Vetëm kur kërkoj të shoh diçka

*
A na keni kontaktuar ndonjëherë nëpërmjet këtij uebsajti? Po
Jo
*
Nëse po, për çfarë qëllimi? Njoftim për mbylljen e shkollës
Klasa ESL për të rriturit
Kërkoj ndihmë nëpërmjet“Help Center”
Tjetër

Nëse Tjetër, ju lutemi specifikojini
Ju lutemi na bëni me dije nëse kërkoni më shumë informacione, ose shërbime nga ky uebsajt:

A do t’ja rekomandonit këtë uebsajt miqve tuaj? Po     Jo     *

Pas plotësimit të informacionit, ju lutemi klikoni "save"