[]

Uebsajti i Pyetësorit Online

Të dashur Prindër/Kujdestarë

Drejtoria Arsimore e Filadelfias, në Shtator, me fillimin e vitit të ri shkollor, do të fillojë një uebsajt të ri. Si rrjedhojë, uebsajti në gjuhën Shqip, i cili ka filluar në vitin 2010, do të ndryshojë. Ndërsa ne do të vazhdojmë të synojmë për shërbime më të mira për nxënësit dhe prindërit tanë, do të dëshironim t’ju merrnim pak minuta për të plotësuar një pyetësor të shkurtër, i cili do të na shërbente si udhëzues për platformën e uebsajtit të ri. Mendimi juaj do të ishte shumë i vyer në përmbajtjen, që do të karakterizonte uebsajtin tone të ardhshëm.

Faleminderit shumë për mbështetjen tuaj.

e-mail juaj *
(Requester's E-mail)
Cila është përvoja juaj gjatë vizitave në këtë uebsajt? Shumë e pëlqyeshme
E pëlqyeshme
Mesatare
E Papëlqyeshme
Shumë e Papëlqyeshme
*
Sa shpesh e vizitoni këtë uebsajt? Disa herë në javë
Një herë në javë
Disa herë në muaj
Një herë në muaj
Vetëm kur kërkoj të shoh diçka

*
A na keni kontaktuar ndonjëherë nëpërmjet këtij uebsajti? Po
Jo
*
Nëse po, për çfarë qëllimi? Njoftim për mbylljen e shkollës
Klasa ESL për të rriturit
Kërkoj ndihmë nëpërmjet“Help Center”
Tjetër

Nëse Tjetër, ju lutemi specifikojini
Ju lutemi na bëni me dije nëse kërkoni më shumë informacione, ose shërbime nga ky uebsajt:

A do t’ja rekomandonit këtë uebsajt miqve tuaj? Po     Jo     *

Pas plotësimit të informacionit, ju lutemi klikoni "save"