[]

Kërkimi i Dokumentave

 

Nganjëherë, ju do të merrni letra në gjuhën Angleze nga Drejtoria Arsimore, ose shkolla e fëmijës. Ndonjëherë dikush prej shkollës mund t’u dërgojë një dokument në Anglisht. Nëse në këtë rast ju dëshironi të dini nëse ky dokument është i përkthyer në gjuhën shqipe, ju lutemi merrni një foto dixhitale të dokumentit dhe dërgojeni tek ne në formën bashkëngjitur (attachment).  Ne do t’ju njoftojmë nëse ky dokument është në gjuhën shqip.

E-maili i Kërkuesit *
(Requester's E-mail)
Emri i Kërkuesit *
Telefoni i Kërkuesit *
Emri i Fëmijës/Child's Name
Klasa e fëmijës/Grade
Ju lutemi merrni një foto dixhitale të dokumentit dhe përdorni mjetet e mëposhtëme për ta dërguar në formën bashkëngjitur (attachment)
Bashkëngjit (Attach) dokumentin

Informacion Shtesë


Pas plotësimit të formës së mësipërme dhe bashkëngjitjes së dokumentit, ju lutemi klikoni “save”.
* Nëse nuk merrni njoftim nga ana jonë brenda 24 orëve të kërkesës tuaj, ju lutemi dërgoni e-mail në: translation@philasd.org.