Home ·
[]

Regjistrimi për Takimin Pas-Elektoral

Emri/First Name *
Mbiemri/Last Name *
Nr. Telefonit /Phone #
E-Mail
Roli/Role Prind/Parent     Nxënës/Student     Pjestar i Personelit/Staff Member     Pjestar i Komunitetit/Community Member     *
Vetëm për Prindërit: Emri i Fëmijës/Emrat e Fëmijëve/Child's Name
Vetëm për Prindërit: Emri i Shkollës /Emrat e Shkollave/Child's School
Unë jam i interesuar të ndjek:/I am interested in attending: E MARTË 17 JANAR 2017; 5:00 PM – 7:30 PM
A keni nevojë për shërbim përkthimi?/Do you need Albanian interpretation? Po/Yes     Jo/No     *
Kërkoni kujdes për fëmijën?/Do you need childcare? Po/Yes     Jo/No     *

Ju lutemi klikoni “save” pas plotësimit