[]

Keystone Event

15-26 Maj 2017

 

Kërkesa për Provimet  “Keystone” si detyrim për diplomimin nga shkolla e mesme është shtyrë deri në vitin shkollor  2018-19!

Për të tjera detaje rreth vendimit të mësipërm dhe pyetjet më të shpeshta (FAQ), ju lutemi lexoni  Letër Prindit  për Keystone


Faktet bazë rreth Provimeve  “Keystone”

  • Për Nxënësit me Edukim Special dhe ata me  ELL, janë parashikuar akomodime të përshtatëshme për gjendjen e tyre gjatë provimeve. Për të tjera detaje lexoni  Akomodimet në provimet PSSA/Keystone.
  • Ka qenë propozuar që kalimi i këtyre provimeve të jetë si kërkesë diplomimi për shkollën e mesme. Aktualisht implementimi i kësaj është shtyrë deri në vitin shkollor 2018-19
 

Të tjera dokumenta që lidhen me Provimet Keystone

Politika e Paisjeve Elektronike
 Kodi i Sjelljes për pjesëmarrësit në Provim
Fjalor Dygjuhësh
Marrëveshja për Konfidencialitetin e Prindit
 

Kërkoni tematika të ndryshme nga Provimet Keystone?

 
  
 
 
Faqja e internetit e Drejtoria Arsimore e Filadelfias (Shqip)>>>