[]

Unë Kujdesem

Unë Kujdesem

 

 
 

I dashur Prind/Kujdestar,

Takimet e rregullta me shkollën dhe ruajtja e kontakteve me mësuesit e fëmijës tuaj, janë dy gjëra të rëndësishme që duhet t’i kryeni, të cilat ndihmojnë në rezultatet mësimore të fëmijës dhe zhvillojnë një karakter pozitiv dhe të fortë. Ne ju mbështetim për kohën që angazhoheni me shkollën dhe mësuesit e fëmijës tuaj, në mënyrë që të mbikëqyrni performancën e fëmijës tuaj në shkollë.

Ne kemi konceptuar shumë mënyra që ndihmojnë komunikimin tuaj me mësuesit e fëmijës. “Unë Kujdesem” është përpjekja jonë e fundit, që synon lidhjen tuaj me shkollën e fëmijës, edhe në rastet kur nuk keni mundësi të vizitoni shkollën dhe të merrni takime të rregullta me mësuesit e fëmijës.

Aktualisht  “Unë Kujdesem” përfshin tre fusha të mëdha:

Ju lutemi klikoni posterat më poshtë për detajet:

 
Ju lutemi dërgoni zotimin te mësuesi
i fëmijës, ku të tregoni vendosmërinë
për edukimin e fëmijës tuaj
 
 
Përmes kësaj kërkese ju mund të siguroni
materialet në vazhdim:
Dëftesën shkollore të fëmijës tuaj
Vlerësimin e sjelljes të fëmijës tuaj
Statusin e gjuhës Angleze për fëmijën tuaj
Rekomandimet e shkollës
Komentet e mësuesit
Përgjigjet e mësuesit për pyetje të veçanta,
të paraqitura prej jush nëpërmjet kësaj kërkese
 
 
Një koleksion të dokumentave, të cilat
do t’ju ndihmojnë të jeni në kontakt me
edukimin e fëmijës tuaj
 
   
   
    
 TRE UDHEZIME PER GARANTIMIN E SUKSESIT!
Për më tepër informacion në lidhje me edukimin
e fëmijës tuaj, kliko në posterin më poshtë:
 Komente dhe sugjerime?