[]

Rishikim i Politikës Gjithëpërfshirëse të Angazhimit të Prindit dhe Familjes

Rishikim i Politikës Gjithëpërfshirëse të Angazhimit të Prindit dhe Familjes

Për vitin shkollor 2017-2018, Drejtoria Arsimore e Filadelfias do të rishikojë politikën e saj të angazhimit të prindit dhe familjes. Kjo politikë rishikohet bashkërisht çdo vit, dhe dakortësohet nga prindërit/kujdestarët. Drejtoria jep mundësinë për të mbledhur mendimet në lidhje me ndryshimet e propozuara të kësaj politike.

Nëse dëshironi të jepni mendimet tuaja mbi ndryshimet e propozuara të kësaj politike, ju lutemi, rishikoni dokumentin dhe plotësoni pyetësorin.
Ju lutemi, merrni kohën e nevojshme për të rishikuar Politikën e Angazhimit të Prindit dhe Familjes. Ju lutemi, lexojeni këtë politikë në tërësinë e saj, mbani shënimet në çdo seksion ku do të dëshironi të beni ndryshime, apo të hiqni pjesë të saj. Ndërsa lexoni dokumentin, mbani në vëmendje çdo pjesë që mendoni se është e rëndësishme për të shtuar.
 
Pasi lexoni Politikën aktuale e Angazhimit të Prindit dhe Familjes, ju lutemi qëndroni të jepni mendimet tuaja. Për të dhënë mendimet dhe sugjerimet tuaja, ne kemi krijuar një pyetësor. Ju falenderojmë në përpjekjet tuaja në ndihmë të përditësimit të politikës së saj.