Home ·
[]

Udhëzues i Prindit sipas Klasave nga Para K- 12


    
   
    Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
    Informacion për Regjistrimet Regjistrimi më Pre K, Regjistrimi në Kopësht
    Informacion Shtesë Burimet Mësimore për të Miturit, Njësia per Shkrim-Lexim (Unite for Literacy)
       
         
    
   
Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
Informacion për Regjistrimet Pyetjet me të Shpeshta dhe Udhëzues për Shkollat  Fillore dhe Tetëvjeçare
Informacion Shtesë Burimet Mësimore për të Miturit, Njësia per Shkrim-Lexim (Unite for Literacy)
   
         
    
   
Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
Informacion për Regjistrimet Pyetjet me të Shpeshta dhe Udhëzues për Shkollat  Fillore dhe Tetëvjeçare
Informacion Shtesë Informacion për testin NNAT, Burimet Mësimore për të Miturit, Njësia per Shkrim-Lexim (Unite for Literacy)
   
         
    
   
Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
Informacion për Regjistrimet Pyetjet me të Shpeshta dhe Udhëzues për Shkollat  Fillore dhe Tetëvjeçare
Informacion Shtesë Qendra e Informacionit PSSA, Njësia per Shkrim-Lexim (Unite for Literacy)
Kujtesë e Veçantë 
Shkollat me Pranim Special fillojnë në klasat 5 dhe 6,
koha më e mirë per aplikim, kur fëmija eshtë në klasat 4 dhe 5.
         
    
   
Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
Informacion për Regjistrimet Pyetjet me të Shpeshta dhe Udhëzues për Shkollat  Fillore dhe Tetëvjeçare
Informacion Shtesë Qendra e Informacionit PSSA, Njësia per Shkrim-Lexim (Unite for Literacy)
Kujtesë e Veçantë
 
Shkollat me Pranim Special fillojnë në klasat 5 dhe 6,
koha më e mirë per aplikim, kur fëmija eshtë në klasat 4 dhe 5.
Ju lutemi referohuni në kriteret e pranimit për shkollat tetëvjeçare me pranim special
   
     
       
Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
Informacion për Regjistrimet Pyetjet me të Shpeshta dhe Udhëzues për Shkollat  Fillore dhe Tetëvjeçare
Informacion Shtesë Qendra e Informacionit PSSA, Khan Academy
Kujtesë e Veçantë 
Shkollat me Pranim Special fillojnë në klasat 5 dhe 6,
koha më e mirë per aplikim, kur fëmija eshtë në klasat 4 dhe 5.
Ju lutemi referohuni në kriteret e pranimit për shkollat tetëvjeçare me pranim special
         
         
    

 

 

Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
Informacion për Regjistrimet Pyetjet me të Shpeshta dhe Udhëzues për Shkollat  Fillore dhe Tetëvjeçare
Informacion Shtesë Qendra e Informacionit PSSA, Khan Academy
Kujtesë e Veçantë Koha për një diskutim serioz me fëmijën tuaj për: 
  • Mundësitë dhe kërkesat për pranim (1, 2) në shkollat e mesme (Shiko Drejtoria e Shkollave të Mesme dhe Udhëzimet)
  • Përmirësimi i Rezultateve në Teste
  • Përmirësimi i Rekordeve të Frekuentimit
  • Përmirësimi i Sjelljes
         
    

 

Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
Informacion për Regjistrimet Pyetjet me të Shpeshta dhe Udhëzues për Shkollat  Fillore dhe Tetëvjeçare
Informacion Shtesë Qendra e Informacionit PSSA, Khan Academy
Kujtesë e Veçantë Koha për një diskutim serioz me fëmijën tuaj për: 
  • Mundësitë dhe kërkesat për pranim (1, 2) në shkollat e mesme (Shiko Drejtoria e Shkollave të Mesme dhe Udhëzimet)
  • Përmirësimi i Rezultateve në Teste
  • Përmirësimi i Rekordeve të Frekuentimit
  • Përmirësimi i Sjelljes
         
    
Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
Informacion për Regjistrimet 
Informacion Shtesë Qendra e Informacionit PSSA, Khan Academy
Kujtesë e Veçantë  
         
    
   
Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
Informacion për Regjistrimet Përzgjedhja e Shkollave të Mesme-Pyetjet më të Shpeshta, Drejtoria e Shkollave të Mesme
Informacion Shtesë Qendra e Informacionit Keystone, Khan Academy
Kujtesë e Veçantë
 Kërkesat e Diplomimit nga Shkolla e Mesme
   
         
    
   
Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
Informacion për Regjistrimet Përzgjedhja e Shkollave të Mesme-Pyetjet më të Shpeshta, Drejtoria e Shkollave të Mesme
Informacion Shtesë Qendra e Informacionit KeystoneKhan Academy
Kujtesë e Veçantë Kërkesat e Diplomimit nga Shkolla e Mesme
   
         
    
   
Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
Informacion për Regjistrimet Përzgjedhja e Shkollave të Mesme-Pyetjet më të Shpeshta, Drejtoria e Shkollave të Mesme
Informacion Shtesë Qendra e Informacionit Keystone, Khan Academy
Kujtesë e Veçantë Kërkesat e Diplomimit nga Shkolla e Mesme  
   
         
    
   
Mësimore Gjërat që duhet të mësojë fëmija juaj
Informacion për Regjistrimet Përzgjedhja e Shkollave të Mesme-Pyetjet më të Shpeshta, Drejtoria e Shkollave të Mesme
Informacion Shtesë Qendra e Informacionit KeystoneMundësi Bursash për Nxënësit  Maturantë 
Kujtesë e Veçantë Kërkesat e Diplomimit nga Shkolla e Mesme